bootstrap themes

Algemene Voorwaarden

African Heart Expeditions Ltd.
Accommodatie
Gebaseerd op dubbele kamers. Enkele kamers zijn mogelijk mits supplement, maar kunnen niet worden gegarandeerd. Hotels, Lodges en Tented Camps worden vernoemd als aanduiding van de categorie en kamers kunnen worden gehuurd in gelijkwaardige etablissementen.

Prijzen
Ingeval van prijsstijging van meer dan 5% (voor accomodatie, entry fees, enz.) behouden wij het recht voor onze tarieven aan te passen. Alle vernoemde prijzen kunnen zonder bericht worden aangepast tot het moment van geconfirmeerde boeking.

Transport
4x4 wagens tijdens de safari's, type volgens het aantal personen. Wij behouden het recht voor beroep te doen op de diensten van door ons erkende andere touroperators. Engelssprekende chauffeur/gids is inbegrepen.

Boekingsvoorwaarden 
Een boeking zal als geconfirmeerd worden beschouwd na betaling van een voorschot op onze bankrekening: 25% voor camping safari's en Kilimanjaro, 50% voor lodge safari's en hotelreserveringen. Enkel het effectief aangekomen bedrag zal als betaald worden aangezien (transferkosten zijn ten laste van de klant). Het resterende bedrag wordt ter plaatse cash betaald vóór aanvang van het programma. Wij aanvaarden ook Visa en MasterCard.

Annuleringskosten
  • Meer dan 2 maanden voor de aanvang van de reis: 25%
  • Minder dan 2 maanden voor de aanvang van de reis: 50%
  • Minder dan  2 weken  voor de aanvang van de reis: 100%
Bovenstaand zijn de minimum kosten. Alle kosten die reeds door African Heart Expeditions, Ltd, zijn gemaakt moeten volledig betaald worden.

Wijzigingen
Wij behouden het recht voor arrangementen aan te passen of te annuleren ingeval dit onvermijdelijk zou zijn wegens redenen buiten onze controle. Het is essentieel te begrijpen dat lokale omstandigheden in Afrika niet altijd voorspelbaar zijn en dat onverwachte situaties zoals grenssluitingen, slechte staat van de weg e.d. oorzaak kunnen zijn van vertragingen, frustraties en afwijkingen van de geplande route. We doen steeds ons best om ongemakken tot een minimum te beperken, maar kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor zaken waar wij duidelijk geen vat op kunnen hebben. Wij behouden ons tevens het recht voor een persoon op een expeditie te weigeren of uit de expeditie te verwijderen. In dit geval wordt een evenredig deel van de betaalde som terugbetaald.

Late boekingen
Wij doen de nodige hotel en lodge reserveringen pas na ontvangst van een aanbetaling. Bij late boekingen kan het gebeuren dat één of meerdere hotels/lodges volgeboekt zijn op het moment dat een aanbetaling wordt ontvangen. In dit geval trachten wij een kamer te vinden in een ander hotel, waarbij de prijs van het programma naar verhouding zal worden aangepast.

Indien je enkel een hotel wenst te boeken
Bij een hotelboeking zonder safari wordt een reserveringskost van 5% aangerekend, met een minimum van 25 USD en een maximum van 100 USD. Volledige betaling is vereist bij de boeking.

Aansprakelijkheid
De firma en zijn agenten treden enkel op als agent van de passagiers in zaken betreffende hotel accomodatie, tours, transport enz. en zijn niet aansprakelijk voor ongevallen, vertragingen, verlies of eender welke schade. De firma's aansprakelijkheid t.o.v. passagiers, vervoerd in eigen wagens, wordt uitsluitend geregeld door de wetten van het land waar de safari plaatsvindt. Alle claims zijn onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van het land waar de klachten oorsprong vonden. De firma houdt zich het recht voor gebruik te maken van de diensten van andere touroperators in onderaanneming voor het geheel of een gedeelte van een programma. In zulk geval gelden ook de algemene voorwaarden zoals hier beschreven. Niettegenstaande wij de grootste zorg daaraan besteden, kan de firma niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van bagage.

Klachten
Indien je klachten hebt tijdens de reis moet je die ter attentie brengen van de gids of van een andere lokale vertegenwoordiger, die dan zijn of haar best zal doen de situatie recht te zetten. Het is onredelijk niets te melden tijdens de reis, om dan na afloop een klacht te formuleren.

Reisverzekering
Wij raden ten zeerste aan zich individueel te verzekeren. Een goede reisverzekering dient te omvatten: verzekering tegen ongevallen, medische kosten en repatriëring, annuleringsverzekering en verlies van persoonlijke goederen. Zorg ervoor dat uw verzekeraar op de hoogte is van het soort reis die je onderneemt.

E-mails
Het komt soms voor dat een e-mail ons niet bereikt, daar deze waarschijnlijk ergens in het internet verloren is gegaan. Indien je na 2 dagen geen antwoord kreeg, raden wij aan je e-mail nogmaals door te sturen.

VOLG ONS